ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
07/12/2565 UTC 09:15 UTC 07/12/2565 09:15 UTC 134,195 บาท 762.41 0.57 % 133,298 134,297
8,803.11 กรัม 50.01 8,744.27 8,809.83
273,807 ออนซ์ 1,555.59 271,977 274,016
8,803,107 กิโล 50,013.47 8,744,267 8,809,826