ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดีนาร์จอร์แดน (JOD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดีนาร์จอร์แดน (JOD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/03/2564 UTC15:30 UTC01/03/2564 15:30 UTC603.71บาท0.990.16 %600.95611.05
39.603กรัม0.0639.42240.085
1,231.79ออนซ์2.011,226.171,246.77
39,603กิโล64.6439,42240,085