ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดีนาร์จอร์แดน (JOD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดีนาร์จอร์แดน (JOD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC04:45 UTC23/10/2563 04:45 UTC662.05บาท0.480.07 %660.74662.71
43.430กรัม0.0343.34443.473
1,350.84ออนซ์0.971,348.151,352.18
43,430กิโล31.2143,34443,473