ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดีนาร์จอร์แดน (JOD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดีนาร์จอร์แดน (JOD)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
08/12/2566 UTC 05:00 UTC 08/12/2566 05:00 UTC 706.22 บาท 0.88 0.12 % 704.92 706.96
46.328 กรัม 0.06 46.242 46.376
1,440.96 ออนซ์ 1.79 1,438.30 1,442.45
46,328 กิโล 57.44 46,242 46,376