ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เยนญี่ปุ่น (JPY)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เยนญี่ปุ่น (JPY)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
14/10/2564100,063บาท4,715.895.00 %
6,564.06กรัม309.36
204,165ออนซ์9,622.19
6,564,065กิโล309,360.56