ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เยนญี่ปุ่น (JPY)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เยนญี่ปุ่น (JPY)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/256490,553บาท-4,279.18-4.51 %
5,940.24กรัม-280.71
184,762ออนซ์-8,731.13
5,940,238กิโล-280,712.40