ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เยนญี่ปุ่น (JPY)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เยนญี่ปุ่น (JPY)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/256395,732บาท-1,693.26-1.74 %
6,279.99กรัม-111.08
195,330ออนซ์-3,454.88
6,279,994กิโล-111,076.94