ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เยนญี่ปุ่น (JPY)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เยนญี่ปุ่น (JPY)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/256497,526บาท264.830.27 %
6,397.70กรัม17.37
198,991ออนซ์540.34
6,397,696กิโล17,372.46