ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เยนญี่ปุ่น (JPY)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เยนญี่ปุ่น (JPY)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/06/2567 180,197 บาท -5,512.90 -2.97 %
11,821 กรัม -361.64
367,670 ออนซ์ -11,248.39
11,820,861 กิโล -361,644.13