ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เยนญี่ปุ่น (JPY)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เยนญี่ปุ่น (JPY)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/2565119,898บาท1,183.271.00 %
7,865.23กรัม77.62
244,636ออนซ์2,414.32
7,865,230กิโล77,622.11