ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเยนญี่ปุ่น (JPY)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เยนญี่ปุ่น (JPY)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256498,446บาท32,890.1950.17 %
6,457.99กรัม2,157.58
200,866ออนซ์67,108.33
6,457,989กิโล2,157,582.86