ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เยนญี่ปุ่น (JPY)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เยนญี่ปุ่น (JPY)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
05/08/2565 UTC 21:10 UTC 05/08/2565 21:10 UTC 117,447 บาท 694.70 0.60 % 116,396 117,918
7,704.50 กรัม 45.57 7,635.56 7,735.38
239,637 ออนซ์ 1,417.44 237,492 240,597
7,704,502 กิโล 45,571.76 7,635,558 7,735,381