ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ชิลลิงเคนยา (KES)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ชิลลิงเคนยา (KES)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256497,959บาท2,668.992.80 %
6,426.10กรัม175.08
199,874ออนซ์5,445.74
6,426,099กิโล175,084.73