ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 3,941,062 บาท 348,514.05 9.70 %
258,532 กรัม 22,862.38
8,041,245 ออนซ์ 711,099.37
258,532,023 กิโล 22,862,375.50