ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
03/03/25643,427,483บาท-228,797.23-6.26 %
224,841กรัม-15,009.00
6,993,350ออนซ์-466,832.15
224,841,425กิโล-15,009,002.26