ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 3,606,521 บาท 108,055.36 3.12 %
236,586 กรัม 7,088.39
7,358,655 ออนซ์ 220,473.46
236,586,265 กิโล 7,088,386.46