ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/25643,552,011บาท2,395.410.07 %
233,010กรัม157.14
7,247,434ออนซ์4,887.53
233,010,414กิโล157,137.78