ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/07/25643,643,214บาท76,229.872.15 %
238,993กรัม5,000.65
7,433,523ออนซ์155,537.53
238,993,327กิโล5,000,647.68