ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25633,748,715บาท-80,820.27-2.11 %
245,914กรัม-5,301.78
7,648,785ออนซ์-164,903.66
245,914,135กิโล-5,301,775.64