ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 3,606,521 บาท -167,656.11 -4.48 %
236,586 กรัม -10,998.17
7,358,655 ออนซ์ -342,081.34
236,586,265 กิโล -10,998,170.34