ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25643,541,482บาท-29,631.40-0.83 %
232,320กรัม-1,943.81
7,225,952ออนซ์-60,459.16
232,319,759กิโล-1,943,807.09