ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเรียลกัมพูชา (KHR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 3,327,477 บาท 708,978.70 27.08 %
218,281 กรัม 46,508.71
6,789,302 ออนซ์ 1,446,582.43
218,281,112 กิโล 46,508,705.25