ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยเรียลกัมพูชา (KHR)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/25643,541,482บาท1,222,724.9352.73 %
232,320กรัม80,210.24
7,225,952ออนซ์2,494,817.41
232,319,759กิโล80,210,242.35