ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
01/03/2564 UTC00:30 UTC01/03/2564 00:30 UTC3,477,748บาท8,175.470.24 %3,468,1363,477,748
228,139กรัม536.31227,508228,139
7,095,911ออนซ์16,681.037,076,2997,095,911
228,138,822กิโล536,307.56227,508,291228,138,822