ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย เรียลกัมพูชา (KHR)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
27/03/2566 UTC 16:45 UTC 27/03/2566 16:45 UTC 3,891,984 บาท -49,077.95 -1.25 % 3,868,336 3,948,093
255,313 กรัม -3,219.49 253,761 258,993
7,941,107 ออนซ์ -100,137.41 7,892,855 8,055,591
255,312,531 กิโล -3,219,492.64 253,761,197 258,993,266