ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/2564956,264บาท-56,181.69-5.55 %
62,730กรัม-3,685.50
1,951,137ออนซ์-114,631.72
62,730,499กิโล-3,685,495.42