ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25631,034,882บาท-41,385.49-3.85 %
67,888กรัม-2,714.87
2,111,547ออนซ์-84,441.92
67,887,815กิโล-2,714,870.63