ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 1,143,069 บาท 28,490.38 2.58 %
74,985 กรัม 1,868.96
2,332,289 ออนซ์ 58,131.06
74,984,821 กิโล 1,868,956.95