ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/25641,024,252บาท33,753.173.41 %
67,191กรัม2,214.19
2,089,859ออนซ์68,869.12
67,190,529กิโล2,214,193.78