ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 1,256,634 บาท 89,544.80 7.67 %
82,435 กรัม 5,874.10
2,564,004 ออนซ์ 182,704.98
82,434,639 กิโล 5,874,101.49