ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย วอนเกาหลีใต้ (KRW)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
14/10/25641,040,569บาท15,437.591.53 %
68,261กรัม1,012.70
2,123,152ออนซ์31,498.48
68,260,918กิโล1,012,699.58