ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์คูเวต (KWD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์คูเวต (KWD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
12/04/2564256.21บาท-17.94-6.54 %
16.807กรัม-1.18
522.77ออนซ์-36.60
16,807กิโล-1,176.72