ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ดีนาร์คูเวต (KWD)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ดีนาร์คูเวต (KWD)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
05/03/2564 UTC22:04 UTC05/03/2564 22:04 UTC252.77บาท0.850.34 %250.62253.17
16.582กรัม0.0616.44016.608
515.75ออนซ์1.73511.35516.55
16,582กิโล55.7816,44016,608