ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/2563397,454บาท-2,067.67-0.52 %
26,073กรัม-135.64
810,955ออนซ์-4,218.83
26,072,793กิโล-135,638.56