ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/2565411,600บาท17,032.544.32 %
27,001กรัม1,117.33
839,818ออนซ์34,752.77
27,000,765กิโล1,117,327.39