ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/2564379,383บาท6,682.101.79 %
24,887กรัม438.34
774,084ออนซ์13,633.98
24,887,383กิโล438,342.70