ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
14/10/2564375,428บาท3,902.051.07 %
24,628กรัม255.97
766,015ออนซ์7,961.65
24,627,939กิโล255,973.11