ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 444,148 บาท 45,395.90 11.38 %
29,136 กรัม 2,977.95
906,228 ออนซ์ 92,624.67
29,135,906 กิโล 2,977,952.18