ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/2564356,024บาท-27,569.44-7.19 %
23,355กรัม-1,808.54
726,423ออนซ์-56,251.99
23,355,037กิโล-1,808,543.38