ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/04/2567 504,641 บาท 54,593.08 12.13 %
33,104 กรัม 3,581.28
1,029,656 ออนซ์ 111,390.35
33,104,221 กิโล 3,581,282.81