ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 387,929 บาท -14,870.22 -3.69 %
25,448 กรัม -975.48
791,521 ออนซ์ -30,340.82
25,447,980 กิโล -975,480.14