ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/2564373,180บาท135,414.8456.95 %
24,480กรัม8,883.16
761,426ออนซ์276,297.06
24,480,429กิโล8,883,156.67