ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
27/01/2565382,654บาท89,320.2230.55 %
25,102กรัม5,859.37
780,758ออนซ์182,246.74
25,101,939กิโล5,859,368.63