ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/04/2567 504,641 บาท 84,444.76 20.10 %
33,104 กรัม 5,539.54
1,029,656 ออนซ์ 172,298.99
33,104,221 กิโล 5,539,541.09