ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กีบลาว (LAK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กีบลาว (LAK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
03/03/25647,845,601บาท-548,070.97-6.53 %
514,668กรัม-35,953.23
16,007,969ออนซ์-1,118,270.31
514,668,161กิโล-35,953,225.42