ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กีบลาว (LAK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กีบลาว (LAK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/256512,040,638บาท732,725.556.48 %
789,861กรัม48,066.49
24,567,418ออนซ์1,495,034.90
789,860,817กิโล48,066,488.18