ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กีบลาว (LAK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กีบลาว (LAK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25638,525,232บาท-76,587.85-0.89 %
559,252กรัม-5,024.13
17,394,670ออนซ์-156,267.93
559,251,611กิโล-5,024,130.57