ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กีบลาว (LAK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กีบลาว (LAK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
07/12/2566 20,628,543 บาท 794,900.50 4.01 %
1,353,224 กรัม 52,145.14
42,089,963 ออนซ์ 1,621,895.13
1,353,223,736 กิโล 52,145,139.34