ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กีบลาว (LAK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กีบลาว (LAK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 15,022,913 บาท 900,483.38 6.38 %
985,497 กรัม 59,071.33
30,652,376 ออนซ์ 1,837,323.80
985,496,761 กิโล 59,071,331.73