ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย กีบลาว (LAK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย กีบลาว (LAK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25648,297,689บาท-57,979.40-0.69 %
544,325กรัม-3,803.42
16,930,397ออนซ์-118,299.72
544,324,910กิโล-3,803,424.25