ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย กีบลาว (LAK)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย กีบลาว (LAK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25648,297,689บาท-428,321.63-4.91 %
544,325กรัม-28,097.72
16,930,397ออนซ์-873,936.75
544,324,910กิโล-28,097,718.91