ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย กีบลาว (LAK)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย กีบลาว (LAK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25648,297,689บาท1,737,997.2426.50 %
544,325กรัม114,011.89
16,930,397ออนซ์3,546,166.15
544,324,910กิโล114,011,889.05