ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย กีบลาว (LAK)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย กีบลาว (LAK)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
01/03/2567 UTC 09:40 UTC 01/03/2567 09:40 UTC 20,959,836 บาท 39,823.63 0.19 % 20,894,005 20,987,316
1,374,956 กรัม 2,612.41 1,370,638 1,376,759
42,765,926 ออนซ์ 81,255.14 42,631,606 42,821,996
1,374,956,443 กิโล 2,612,413.35 1,370,637,972 1,376,759,148