ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย กีบลาว (LAK)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย กีบลาว (LAK)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
20/09/2564 UTC19:20 UTC20/09/2564 19:20 UTC8,300,612บาท2,923.320.04 %8,260,1628,339,667
544,517กรัม191.77541,863547,079
16,936,362ออนซ์5,964.6716,853,82817,016,047
544,516,679กิโล191,768.68541,863,163547,078,628