ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย กีบลาว (LAK)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย กีบลาว (LAK)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
23/10/2563 UTC04:40 UTC23/10/2563 04:40 UTC8,650,282บาท20,170.410.23 %8,627,2358,659,265
567,455กรัม1,323.17565,943568,044
17,649,818ออนซ์41,155.2117,602,79617,668,148
567,454,838กิโล1,323,170.64565,943,018568,044,138