ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25641,306,233บาท-48,669.87-3.59 %
85,688กรัม-3,192.72
2,665,205ออนซ์-99,304.78
85,688,344กิโล-3,192,722.85