ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25641,306,233บาท183,788.2816.37 %
85,688กรัม12,056.43
2,665,205ออนซ์374,997.02
85,688,344กิโล12,056,434.11