ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
07/12/2565 UTC 10:55 UTC 07/12/2565 10:55 UTC 1,319,271 บาท 2,879.33 0.22 % 1,315,064 1,321,238
86,544 กรัม 188.88 86,268 86,673
2,691,808 ออนซ์ 5,874.91 2,683,224 2,695,821
86,543,634 กิโล 188,882.89 86,267,668 86,672,666