ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ปอนด์เลบานอน (LBP)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
01/03/2567 UTC 12:00 UTC 01/03/2567 12:00 UTC 90,316,739 บาท 515,452.10 0.57 % 89,616,781 90,383,618
5,924,740 กรัม 33,813.44 5,878,823 5,929,127
184,280,018 ออนซ์ 1,051,715.59 182,851,840 184,416,477
5,924,740,156 กิโล 33,813,441.31 5,878,823,178 5,929,127,408