ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/07/2567 364,371 บาท 8,747.31 2.51 %
23,903 กรัม 573.82
743,454 ออนซ์ 17,847.79
23,902,588 กิโล 573,819.77