ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
18/08/2565 310,299 บาท 9,265.58 3.10 %
20,355 กรัม 607.82
633,126 ออนซ์ 18,905.25
20,355,481 กิโล 607,817.97