ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/2564165,766บาท-6,831.24-3.96 %
10,874กรัม-448.13
338,225ออนซ์-13,938.29
10,874,198กิโล-448,126.28