ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/2563169,157บาท-1,531.57-0.90 %
11,097กรัม-100.47
345,143ออนซ์-3,124.98
11,096,618กิโล-100,470.54