ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/2564175,100บาท1,245.120.72 %
11,486กรัม81.68
357,270ออนซ์2,540.50
11,486,500กิโล81,679.05