ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/07/2564177,639บาท2,700.521.54 %
11,653กรัม177.15
362,450ออนซ์5,510.08
11,653,041กิโล177,153.17