ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 281,690 บาท -32,990.99 -10.48 %
18,479 กรัม -2,164.19
574,752 ออนซ์ -67,313.99
18,478,721 กิโล -2,164,194.90