ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
30/07/2564 UTC21:00 UTC30/07/2564 21:00 UTC177,639บาท-1,301.16-0.73 %177,013179,076
11,653กรัม-85.3611,61211,747
362,450ออนซ์-2,654.86361,173365,383
11,653,041กิโล-85,355.6111,611,97411,747,338