ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
21/10/2564 UTC10:40 UTC21/10/2564 10:40 UTC175,155บาท55.290.03 %174,671175,465
11,490กรัม3.6311,45811,510
357,383ออนซ์112.81356,395358,015
11,490,127กิโล3,627.0211,458,36411,510,439