ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
05/03/2564 UTC22:01 UTC05/03/2564 22:01 UTC163,228บาท-568.94-0.35 %162,085164,089
10,708กรัม-37.3210,63310,764
333,046ออนซ์-1,160.84330,714334,804
10,707,693กิโล-37,321.9410,632,70410,764,190