ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย รูปีศรีลังกา (LKR)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
20/10/2563 UTC13:45 UTC20/10/2563 13:45 UTC171,944บาท-81.74-0.05 %171,289172,439
11,279กรัม-5.3611,23611,312
350,829ออนซ์-166.77349,494351,841
11,279,423กิโล-5,361.8611,236,47911,311,949