ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
28/10/256315,052บาท-731.95-4.64 %
987.44กรัม-48.02
30,713ออนซ์-1,493.46
987,437กิโล-48,015.78