ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/07/256413,069บาท404.403.21 %
857.33กรัม26.53
26,666ออนซ์825.13
857,329กิโล26,528.50