ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
04/03/256412,566บาท-456.38-3.44 %
824.32กรัม-29.94
25,639ออนซ์-931.19
824,321กิโล-29,938.37