ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
20/10/256412,596บาท-315.44-2.44 %
826.31กรัม-20.69
25,701ออนซ์-643.61
826,308กิโล-20,692.50