ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
29/02/2567 19,255 บาท 557.94 2.98 %
1,263.14 กรัม 36.60
39,288 ออนซ์ 1,138.40
1,263,139 กิโล 36,600.50