ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
24/03/2566 17,707 บาท 1,361.43 8.33 %
1,161.56 กรัม 89.31
36,129 ออนซ์ 2,777.84
1,161,564 กิโล 89,309.51