ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 14,645 บาท 214.04 1.49 %
960.70 กรัม 14.04
29,881 ออนซ์ 436.72
960,703 กิโล 14,040.79