ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/04/2567 21,838 บาท 2,859.37 15.07 %
1,432.58 กรัม 187.57
44,558 ออนซ์ 5,834.20
1,432,582 กิโล 187,573.75