ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 21,171 บาท 2,000.08 10.43 %
1,388.82 กรัม 131.20
43,197 ออนซ์ 4,080.91
1,388,822 กิโล 131,204.21