ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 18,490 บาท 2,145.53 13.13 %
1,212.95 กรัม 140.75
37,727 ออนซ์ 4,377.68
1,212,951 กิโล 140,745.59