ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 18,490 บาท 4,535.22 32.50 %
1,212.95 กรัม 297.51
37,727 ออนซ์ 9,253.54
1,212,951 กิโล 297,508.26