ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/06/2566 18,490 บาท 5,921.27 47.11 %
1,212.95 กรัม 388.43
37,727 ออนซ์ 12,081.61
1,212,951 กิโล 388,432.80