ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 21,171 บาท 6,926.00 48.62 %
1,388.82 กรัม 454.34
43,197 ออนซ์ 14,131.64
1,388,822 กิโล 454,342.76