ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยโลตีเลโซโท (LSL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/04/2567 21,838 บาท 12,876.78 143.69 %
1,432.58 กรัม 844.71
44,558 ออนซ์ 26,273.47
1,432,582 กิโล 844,711.66