ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
04/03/2564 UTC09:00 UTC04/03/2564 09:00 UTC12,543บาท34.110.27 %12,49912,700
822.83กรัม2.24819.95833.14
25,593ออนซ์69.6025,50325,914
822,832กิโล2,237.83819,952833,144