ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
21/03/2566 UTC 20:10 UTC 21/03/2566 20:10 UTC 17,698 บาท -215.88 -1.21 % 17,657 17,948
1,161.01 กรัม -14.16 1,158.29 1,177.40
36,111 ออนซ์ -440.47 36,027 36,621
1,161,009 กิโล -14,161.53 1,158,290 1,177,403