ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
24/04/2567 UTC 15:10 UTC 24/04/2567 15:10 UTC 21,935 บาท 96.34 0.44 % 21,693 21,939
1,438.90 กรัม 6.32 1,423.04 1,439.20
44,755 ออนซ์ 196.57 44,261 44,764
1,438,901 กิโล 6,319.75 1,423,039 1,439,204