ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย โลตีเลโซโท (LSL)

วัน เวลา วัน / เวลา ราคา หน่วย การเปลี่ยนแปลง ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด
05/08/2565 UTC 21:10 UTC 05/08/2565 21:10 UTC 14,615 บาท -30.24 -0.21 % 14,418 14,672
958.72 กรัม -1.98 945.82 962.46
29,819 ออนซ์ -61.71 29,418 29,936
958,719 กิโล -1,983.93 945,823 962,461