ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
01/07/25654,282.83บาท-44.68-1.03 %
280.95กรัม-2.93
8,738.58ออนซ์-91.16
280,952กิโล-2,930.76