ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
29/10/25631,252.21บาท-16.23-1.28 %
82.145กรัม-1.06
2,554.98ออนซ์-33.12
82,145กิโล-1,064.95