ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
26/02/25643,785.86บาท-250.79-6.21 %
248.35กรัม-16.45
7,724.57ออนซ์-511.71
248,351กิโล-16,451.76