ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/04/2567 5,548.21 บาท 400.07 7.77 %
363.96 กรัม 26.24
11,320 ออนซ์ 816.30
363,960 กิโล 26,244.58