ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 5,584.47 บาท 774.34 16.10 %
366.34 กรัม 50.80
11,394 ออนซ์ 1,579.95
366,339 กิโล 50,796.64