ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25643,900.30บาท-1.16-0.03 %
255.86กรัม-0.08
7,958.07ออนซ์-2.37
255,858กิโล-76.22