ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/09/2565 4,036.48 บาท -276.21 -6.40 %
264.79 กรัม -18.12
8,235.93 ออนซ์ -563.57
264,791 กิโล -18,119.21