ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดีนาร์ลิเบีย (LYD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25643,900.30บาท3,005.41335.84 %
255.86กรัม197.15
7,958.07ออนซ์6,132.16
255,858กิโล197,153.57