ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดีนาร์ลิเบีย (LYD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 5,584.47 บาท 4,705.15 535.09 %
366.34 กรัม 308.66
11,394 ออนซ์ 9,600.27
366,339 กิโล 308,655.73