ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีแรห์มโมร็อกโก (MAD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดีแรห์มโมร็อกโก (MAD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/25647,720.73บาท-288.88-3.61 %
506.48กรัม-18.95
15,753ออนซ์-589.42
506,476กิโล-18,950.22