ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 20,391 บาท 1,143.42 5.94 %
1,337.66 กรัม 75.01
41,606 ออนซ์ 2,333.01
1,337,659 กิโล 75,007.93