ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 20,391 บาท 2,668.29 15.06 %
1,337.66 กรัม 175.04
41,606 ออนซ์ 5,444.31
1,337,659 กิโล 175,038.65