ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/256415,367บาท-168.39-1.08 %
1,008.04กรัม-11.05
31,353ออนซ์-343.58
1,008,037กิโล-11,046.46