ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 20,391 บาท 3,086.52 17.84 %
1,337.66 กรัม 202.47
41,606 ออนซ์ 6,297.66
1,337,659 กิโล 202,474.50