ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
15/04/256415,367บาท4,301.8038.88 %
1,008.04กรัม282.20
31,353ออนซ์8,777.28
1,008,037กิโล282,196.14