ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยลิวมอลโดวา (MDL)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 20,391 บาท 9,015.14 79.25 %
1,337.66 กรัม 591.39
41,606 ออนซ์ 18,394.27
1,337,659 กิโล 591,389.62