ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ปัจจุบัน ในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

ราคา ทอง (99.99%) ล่าสุด ในหน่วย ลิวมอลโดวา (MDL)

วันเวลาวัน / เวลาราคาหน่วยการเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดราคาสูงสุด
21/10/2564 UTC12:30 UTC21/10/2564 12:30 UTC15,183บาท14.380.09 %15,16015,309
996.02กรัม0.94994.511,004.28
30,980ออนซ์29.3330,93331,237
996,019กิโล943.03994,5061,004,278