ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/256445,175บาท-790.44-1.72 %
2,963.45กรัม-51.85
92,174ออนซ์-1,612.80
2,963,453กิโล-51,852.65