ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/256444,813บาท-1,181.46-2.57 %
2,939.74กรัม-77.50
91,436ออนซ์-2,410.63
2,939,741กิโล-77,503.44