ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/256552,392บาท-1,680.42-3.11 %
3,436.88กรัม-110.23
106,899ออนซ์-3,428.68
3,436,882กิโล-110,234.71