ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
23/04/2567 65,454 บาท 4,925.96 8.14 %
4,293.73 กรัม 323.14
133,550 ออนซ์ 10,050.80
4,293,729 กิโล 323,140.66