ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 90 วัน ล่าสุดในหน่วย ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

ราคา ทอง (99.99%) 90 วันล่าสุดในหน่วย ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 65,314 บาท 8,626.97 15.22 %
4,284.60 กรัม 565.93
133,266 ออนซ์ 17,602.25
4,284,599 กิโล 565,925.39