ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลังปีที่แล้วในหน่วย ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 1 ปี ในหน่วย ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256447,259บาท1,848.884.07 %
3,100.16กรัม121.29
96,426ออนซ์3,772.40
3,100,163กิโล121,285.62