ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 2 ปีที่แล้วในหน่วย ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 2 ปี ในหน่วย ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 65,314 บาท 13,027.13 24.91 %
4,284.60 กรัม 854.57
133,266 ออนซ์ 26,580.24
4,284,599 กิโล 854,574.47