ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
30/11/256447,259บาท14,092.0542.49 %
3,100.16กรัม924.43
96,426ออนซ์28,753.06
3,100,163กิโล924,432.28