ราคาโลหะมีค่า > ราคา ทอง ย้อนหลัง 5 ปี ในหน่วยดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

กราฟราคา ทอง (99.99%) 5 ปี ในหน่วย ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
27/05/2567 65,314 บาท 30,758.77 89.01 %
4,284.60 กรัม 2,017.76
133,266 ออนซ์ 62,759.43
4,284,599 กิโล 2,017,762.40