ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
06/12/2565 1,822,898 บาท 98,482.43 5.71 %
119,581 กรัม 6,460.41
3,719,396 ออนซ์ 200,941.09
119,581,363 กิโล 6,460,406.12