ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
24/02/25641,247,335บาท42,324.473.51 %
81,825กรัม2,776.47
2,545,032ออนซ์86,357.79
81,824,668กิโล2,776,467.39