ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
23/10/25631,198,092บาท4,654.440.39 %
78,594กรัม305.33
2,444,558ออนซ์9,496.81
78,594,361กิโล305,329.54