ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
17/09/25641,576,603บาท142,306.669.92 %
103,424กรัม9,335.26
3,216,861ออนซ์290,358.95
103,424,470กิโล9,335,257.02