ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 30 วัน ล่าสุดในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

ราคา ทอง (99.99%) 30 วันล่าสุดในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

วันราคา (ปิด)หน่วยการเปลี่ยนแปลง
25/05/25651,679,145บาท-58,333.43-3.36 %
110,151กรัม-3,826.65
3,426,085ออนซ์-119,022.07
110,151,182กิโล-3,826,648.46