ราคาโลหะมีค่า > กราฟราคา ทอง 60 วัน ล่าสุดในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

ราคา ทอง (99.99%) 60 วันล่าสุดในหน่วย จ๊าดพม่า (MMK)

วัน ราคา (ปิด) หน่วย การเปลี่ยนแปลง
04/08/2565 1,627,505 บาท -69,410.78 -4.13 %
106,764 กรัม -4,553.32
3,320,721 ออนซ์ -141,624.03
106,763,661 กิโล -4,553,318.25